Bảng giá chứng khoán phái sinh là gì? Khái niệm như thế nào?

Hiện nay những tài sản chứng khoán phái sinh bôm gồm những loại hàng hóa sau đây: kim loại, hoặc tài chính cổ phiếu , trái phiếu,…. Để tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh, Hãy mở ngay tài khoản ngay.

Khái niệm chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là một công cụ hỗ trợ trong việc tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc đến giá trị của một cơ sở tài sản nào đó.

Quyền và nghĩa vụ của chứng khoán phái sinh đối với bên tham chiếu phải kí kết hợp đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Loại chứng khoán phái sinh nào sẽ được triển khai trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam?

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo mức giá được xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng hoán đổi:ư Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng sẽ quy định rõ thời điểm hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể

Bảng giá chứng khoán phái sinh

Xem thêm bài viết liên quan:

Bảng giá chứng khoán Upcom Hà Nội mới nhất

Top 10 công ty chứng khoán uy tín trong nước và quốc tế

Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Mất bao lâu kết thúc một phiên GDCK?

Tranhbien.vn tổng hợp