Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng vib mới nhất

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng vib mới đây đã khiến cho nhiều người bất ngờ khi lãi suất cuối kỳ lên đến hơn 3 tỷ đồng trong thời điểm còn vài tuần nữa là sang năm mới 2019.

Mức lãi suất cao nhất từ ngân hàng vib chú ý nhất là lãi suất 7,34%/ năm áp dụng cho loại kỳ hạn tiết kiệm gửi hàng tháng qua đó khách hàng có thể nhận hơn 3 tỷ đồng.

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng vib mới nhất

Ngân hàng vib thông báo đến khách hàng về bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất so với tháng trước đó vẫn không có nhiều thay đổi mới trong chính sách hoạt động của NH này.

Khách hàng có thể xem bảng lãi suất tiết kiệm hàng tháng và lãi suất cuối kì của ngân hàng vib ở mục dưới đây.

1/ Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm hàng tháng tại NH VIB

Tiền gửi 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
Tiền < 300 triệu 7.02% 6.22% 7.34%
Gửi tiền <500 triệu 7.02% 6.22% 7.34%
Gửi tiền > 500 triệu 7.02% 6.22% 7.34%
Gửi tiền >1 tỷ 7.13% 6.32% 7.44%
Tiền gửi >2 tỷ 7.13% 6.32% 7.44%

Bảng kì hạn cho khách hàng từ 6 tháng khách hàng sẽ nhận được 7.02%/ năm tại ngân hàng vib với số tiền trong khoảng 500 triệu và 7.13%/ năm với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Trong khi đó với kì hạn lên 12 tháng chỉ nhận được 6.22%/ tháng ở hầu hết các số tiền từ 300 triệu tới 2 tỷ đồng.

Ở kì hạn gửi tiết kiệm hàng tháng mức lãi suất cao nhất khi gửi thời hạn 24 tháng với số tiền hơn 2 tỷ đang được khách hàng đánh giá khá hấp dẫn.

2/ Bảng lãi suất cuối kỳ tại VIB bank

Tiền gửi 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
Gửi tiền < 300 triệu 5,4% 5,5% 7.23% 8.4% 7.60%
số tiền <500 triệu 5,4% 5,5% 7.23% 8.4% 7.60%
Tiền gửi > 500 triệu 5,4% 5,5% 7.23% 8.4% 7.60%
>1 tỷ 5,5% 5,5% 7.35% 8.4% 7.71%
>2 tỷ 5,5% 5,5% 7.35% 8.4% 7.71%

Tại kì hạn lãi suất gửi cuối kì khách hàng có nhiều cơ hội nhận lãi suất ưu đãi hơn lãi suất hàng tháng. Khi ở mục này mức lãi suất cao nhất mà NH VIB đưa ra đang là 8,4%/ năm.

Chỉ với khoảng 300 triệu, nếu gửi kì hạn 1 tháng khách hàng có thể nhận mức 5,4% cao hơn nhiều so với kì hạn hàng tháng.

Ngoài ra, kì hạn gửi 12 tháng áp dụng với tất cả số tiền đang được vib chú trọng cho khách hàng với lãi cuối kì nhận được lên tới 8,4%, đây là mức cao so với nhiều ngân hàng khác.

Với khoảng tiền nhỏ hơn 1 tỷ đồng cho thời hạn gửi 24 tháng khách hàng chỉ nhận được 7,60%, số tiền trên 2 tỷ đồng sẽ nhận được 7,71% năm.

 tranhbien tổng hợp