[Cập nhật] Một nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam?

Đồng tiền đang hiện đang được lưu hành trên Trung Quốc gồm 2 loại: Tiền Xu và Tiền Giấy, trong đó tiền giấy bao gồm:  1 tệ, 2 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ và 100 tệ.

1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam?

1 Nhân Dân Tệ = 3428.95 Đồng Việt Nam (tỷ giá này sẽ thay đổi theo tỷ giá chung)

Như vậy bạn có thể tự tính được các mức giá khác nhau như:

  • 10 tệ là bao nhiêu tiền Việt? 10 Nhân Dân Tệ = 34.28950 Đồng Việt Nam.
  • 100 Nhân Dân Tệ = 342.895 Đồng Việt Nam.
  • 1000 Nhân Dân Tệ = 3.428.950 Đồng Việt Nam.
  • 1 vạn tệ = 34.289.500 Đồng Việt Nam.
  • 1 triệu Nhân Dân Tệ = 362.300.000 Đồng Việt Nam

Trong sáng nay ngày 9/12/2019, tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ (CNY) đổi ra tiền Việt Nam sẽ được con số như sau:

1 Nhân Dân Tệ = 3.301,445 VND

10 Nhân Dân Tệ = 33.015,445 VND

100 Nhân Dân Tệ = 330.152,445VND

1000 Nhân Dân Tệ = 3.301.526,445VND

1 vạn tệ = 33.015.263,158 VND

1 triệu Nhân Dân Tệ = 3.301.526.315,79 VND

[Cập nhật] Một nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam?

Bảng tỷ giá nhân dân tệ hôm nay

Ngân hàng Mua Mua chuyển khoản Bán Bán chuyển khoản
BIDV 3.253 3.336
Eximbank 3.257 3.335
Maritime bank 3.211 3.370
MBbank 3.251 3.366
Sacombank 3.223 3.394
SHB 3.259 3.324
Techcombank 3.234 3.364
TPBank 3.275 3.276 3.413
Vietinbank 3.264 3.324

(Đơn vị: Đồng)