BEE PRO

Đến từ 3 trường ĐH : HV Ngân Hàng – ng Đoàn – HV Ngoại Giao. DÁM CHINH PHỤC – Đó là 3 từ chúng tôi tìm thấy được ở mỗi thành viên. Không chỉ dừng lại ở mục đích học hỏi, thử sức, khám phá, tự hoàn thiện … Bee Pro còn mong muốn kết giao với tất cả bạn trẻ đến từ mọi miền tổ quốc. Và chúng tôi – Bee Pro đã sẵn sàng cho những thử thách sắp tới tại Tranh biện !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *