BLUESKY

Đội chúng tôi gồm 3 thành viên. Tuy rằng chúng tôi không học cùng một trường đai học, nhưng chúng tôi cùng có một niềm yêu thích kinh doanh, một lòng say mê học hỏi và khám phá những ý tưởng mới định hướng cho tương lai. Đến với cuộc thi, chúng tôi rất mong nhận được thêm kiến thức từ ban tổ chức cũng như được giao lưu tinh thần với các đội bạn. Ủng hộ đội tại Tranh biện nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *