ELITE

Chúng tôi bao gồm 3 thành viên đến từ 3 trường Đại học khác nhau, với 3 lĩnh vực khác nhau. Do đó, chúng tôi tự tin rằng nhóm mình có được cái nhìn đa dạng nhất cho mọi vấn đề. Phương châm của chúng tôi là ” Tôn trọng sự đa dạng” vì chúng tôi hiểu, cuộc sống này vốn dĩ là muôn màu, chứ không phải chỉ có trắng và đen. Ủng hộ đội tại Tranh biện nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *