SOCRATES’ APPRENTICE

Là đại diện cho trường và câu lạc bộ hùng biện SA Debate Club, đội chúng tôi tham gia giải đấu với mục đích học hỏi, tích luỹ thêm kinh nghiệm cho việc tổ chức các hoạt động hùng biện tại trường và quyết tâm giành chiến thắng khẳng định bản thân mình. Cùng Tranh biện theo dõi đội nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *