BNB

BnB-Beauty and the Beast. Nhóm gồm 3 bạn trẻ mong muốn được trải nghiệm, được học hỏi cũng như tìm ra và thực hiện những ước mơ hoài bảo của mình. Đến với cuộc thi Bnb hi vọng sẽ có được các mối quan hệ cũng như những kinh nghiệm và bài học đáng giá cho bản thân, cũng như với mọi người xung quanh.

BnB tuy chưa từng tham gia một cuộc thi tranh biện nào, nhưng chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ ý kiến mình đề ra và hướng mọi người theo mình một cách thuyết phục. Chúng tôi thích những ng việc và các trò chơi liên quan đến logic, suy luận, tập thể. Từ đó, chúng tôi hiểu óc suy luận tốt chưa đủ, cần phải có kỹ năng về tranh biện để bảo vệ ý kiến của mình để thành ng. Với tinh thần học hỏi là chính, chúng tôi tham gia giải đấu này. Hãy ủng hộ đội tại Tranh biện nhé!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *