RAINBOW

Nhóm Rainbow gồm 3 thành viên nữ độc thân vui tính. Tuy không sinh ra và lớn lên cùng nhau, nhưng chúng tôi trở thành một nhóm sau khi gặp nhau. Lý do là bởi vì chúng tôi cùng mục tiêu cuộc sống, muốn cùng nhau khám phá năng lực bản thân, vì những điều mình đam mê mà cháy hết mình. Rainbow – Nothing is impossible! Hãy ủng hộ đội tại Tranh biện nhé!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *