Đề thi và đáp án môn Sinh học kì thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh THPT Cao Nguyên năm 2015 đề cập đến các kiến thức sin học trong chương trình phổ thông như: quan hệ trong quần thể sinh vật, hội chứng Đao, biến dị, chọn lọc tự nhiên, ưu thế lai, đột biến gen, quần thể, nhiễm sắc thể, nhân tố sinh thái, quá trình phân li, phân tử, phép lai, gen,… Các câu hỏi gồm cả kiến thức lý thuyết và bài tập, tuy nhiên đều là những nội dung sinh học đã được học nên học sinh chỉ cần suy nghĩ cẩn thận sẽ làm được hết và đúng các câu hỏi.

Đề thi môn Sinh học kì thi THPT Quốc Gia 2015

 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015

Đề thi THPT quốc gia tham khảo:

Toàn bộ một số đề thi THPT quốc gia năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo

Cấu trúc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 như thế nào?

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn của Sở GD Thanh Hóa

tranhbien.vn tổng hợp