Lãi suất ngân hàng scb đang tạo nhiều điểm tích cực cho ngân hàng

Lãi suất ngân hàng scb đang được các nhà kinh tế đánh giá khá cao khi mức lãi suất cao nhất khách hàng nhận được cuối kì tại nh SCB áp dụng lên đến 7,75%/ năm.

Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn viết tắt là SCB đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm để nhận lãi lĩnh cuối kì.

Bảng lãi suất ngân hàng scb năm 2018

Loại tiền gửi Lĩnh lãi cuối kỳ (%/Năm) Lĩnh lãi hàng năm (%/Năm) Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/Năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/Năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/Năm) Lĩnh lãi trước (%/Năm)
Không kỳ hạn 1,00
Có kỳ hạn
1 tháng 5,4 5,33
2 tháng 5,5 5,42 5,34
3 tháng 5,5 5,43 5,35
4 tháng 5,5 5,44 5,36
5 tháng 5,5 5,45 5,37
6 tháng 7,1 6,96 6,87 6,17
7 tháng 7,1 6,88 6,18
8 tháng 7,1 6,89 6,19
9 tháng 7,1 6,97 6,9 6,2
10 tháng 7,3 6,91 6,21
11 tháng 7,35 6,92 6,22
12 tháng 7,5 7,06 6,98 6,93 6,23
13 tháng ** 7,7 6,94 6,24
15 tháng 7,7 6,99 6,95 6,25
18 tháng 7,7 7,07 7 6,96 6,26
24 tháng 7,75 7,2 7,08 7,01 6,97 6,27
36 tháng 7,75 7,21 7,09 7,02 6,98 6,28

Bảng lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng trích tại Website SCB

Phân tích bảng lãi suất ngân hàng scb qua các tháng

Dựa trên các bảng lãi suất qua các tháng của ngân hàng scb, mức lãi suất vẫn được giữ nguyên không có nhiều thay đổi so với các ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực hoạt động.

Với kỳ hạn gửi tiền từ 2, 3, 4 và 5 tháng khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất hàng tháng tương đương 5,42%/ tháng, 5,43%/ tháng, 5,44%/ tháng và 5,45%/ tháng.

Trong khi đó, với các kỳ hạn từ 6 tới 36 tháng thì mức lãi suất hàng tháng cứ tăng lên 0,1%/ tháng. Đây là mức ưu đãi mà nh scb muốn dành riêng cho khách hàng muốn nhận lãi suất theo tháng.

Với kỳ hạn gửi tiền 24 tháng và 36 tháng khách hàng sẽ được ngân hàng scb đồng ý với mức nhận lãi suất tiết kiệm lần lượt là 7,2% và 7,21%.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn gói nhận lãi suất 6 tháng hằng năm nhưng nh scb chỉ áp dụng các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng lần lượt là 7,07%, 7,08% và 7,09%.