Lịch cúp điện tỉnh Sóc Trăng hôm nay

Mời các bạn cập nhật những thông tin mới nhất lịch cúp điện tỉnh Sóc Trăng hôm nay, một số khu vực tại Sóc Trăng hôm nay sẽ cúp điện theo định kỳ do sửa chữa và bảo trì điện, tin tức cụ thể về khu vực và giờ cúp điện sẽ được cập nhật ngay bảng bên dưới đây mọi người có thể thao khảo:

>>Xem thêm:https://vietnammoi.vn/lich-cat-dien-ben-tre.html

Lịch cúp điện tỉnh Sóc Trăng mới nhất

Tại khu vực tỉnh Sóc Trăng lịch cúp điện diễn ra theo định kì, các khu vực sẽ tiến hành bảo trị mạng lưới điện trong ngày hôm nay.

Một số khu vực sẽ cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng

1. Huyện Cù Lao Dung:

– Từ 08g00 đến 11g00:Một phần ấp Phạm Thành Hơn A– xã An Thạnh.

– Từ 11g30 đến 13g30:Một phần ấp Phước Hòa B–thị trấn Cù Lao Dung.

Nguyên nhân cúp điện:Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

2. Huyện Kế Sách:

– Từ 08g00 đến 14g30:Một phần Ấp 19/5 – xã Kế An;

3. Huyện Long Phú:

– Từ 08g00 đến 11g30:Một phần ấp Cái Quanh – xã Tân Thạnh.

– Từ 08g00 đến 13g00:Một phần ấp An Đức –thị trấn Đại Ngãi.

Nguyên nhân cúp điện: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

4. Huyện Thạnh Trị:

– Từ 08g00 đến 12g30:Một phần Ấp 22 – xã Thạnh Trị; một phần Ấp 22 – xã Vĩnh Thành.

– Từ 12g30 đến 16g30:Một phần Ấp 18 – xã Tân Long.

Nguyên nhân cúp điện: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

Trên đây là 4 khu vực sẽ bị cúp điện ngày hôm nay, thời gian cúp điện của mỗi  khu vực đã được bố trí cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên thời gian sẽ còn có nhiều những thay đổi tùy thuộc vào tiến độ thi công, thời gian sẽ có thể nhanh hay chậm hơn dự kiến.