Lịch cúp điện tp Mỹ Tho hôm nay

Mời cập nhật những thông tin chi tiết nhất về lịch cúp điện Bến Tre hôm nay, trong ngày hôm nay một số khu vực tại Mỹ Tho hôm nay sẽ tiếp tục bảo trì mạng lưới điện định kì, nên lịch cúp điện sẽ được phân chia với những thời gian hợp lí tại một số khu vực nhằm đảm bảo thời gian sinh hoạt.

>>>xem thêm:https://vietnammoi.vn/lich-cat-dien-ben-tre.html

Lịch cúp điện tp Mỹ Tho hôm nay như thế nào?

Dưới đây sẽ là tóm tắt lịch cúp điện tại các khu vực Mỹ Tho Tiền Giang, một số khu vực bảo trì tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số khu vực đang xử lí mạng lưới điện.

Các khu vực Mỹ Tho – Tiền Giang cúp điện hôm nay

Một phần ấp cây xanh, Thạnh Phú huyện Châu Thành đang trong tiến độ sửa chữa và hôm nay sẽ cúp điện nửa ngày, thời gian dự kiến vào khoảng 7h-12h.

Lộ nhựa kênh nổi xã Mỹ Phong TPMT hôm nay sẽ thực hiện tiến hành di dời mạng lưới điện theo các cấp có thẩm quyền và thời gian cúp dự kiến là 7h đến 3h chiều.

Một phần khu phố 8, Đường dây hạ áp hôm nay sửa chữa nên thời gian cúp điện dự kiến sẽ từ 8h sáng đến 12 giờ trưa.

Phường 5,6 xã Trung An hôm nay di dời lưới điện theo thẩm quyền, và lịch cúp điện dự kiến sẽ là 7h30 tới 3h30 chiều.

như vậy là trong ngày hôm nay ghi nhận 4 khu vực sẽ bị cúp điện, thời gian dự kiến cập nhật bên trên tuy nhiên thời gian sẽ có sự thya đổi tùy theo tiến độ công việc cập nhật, nên các bạn update để để tránh sự biến động trong sinh hoạt.

Bản tin Lịch cúp điện tp Mỹ Tho hôm nay tới đây là hết, mới các bạn tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất tại https://tranhbien.vn/, những thông tin mới sẽ liên tục được cập nhật chi tiết.