Mức lãi suất ngân hàng shb cao nhất là 7.50%/ năm

Lãi suất ngân hàng shb mới đây không có nhiều thay đổi mới so với tháng trước. Hiện tại, mức lãi suất cuối kỳ khách hàng nhận được lên đến 7.50%/ năm với kỳ hạn gửi tiền từ 2 tỷ đồng trở lên.

Đối với số tiền gửi kỳ hạn nhỏ hơn 2 tỷ mức lãi suất tiết kiệm mà khách hàng nhận được từ ngân hàng shb lên đến 7.40%/ năm đối với thời hạn 36 tháng.

Ngoài ra, với số tiền quy định kỳ hạn gửi >500 tỷ đồng với các kỳ hạn 6, 12, 36 tháng đang được ngân hàng shb áp dụng mức lãi suất lần lượt là 7.20%/ năm, 8.20%/ năm và 8.20%/ năm.

Bảng lãi suất ngân hàng SHB mới nhất

LOẠI KỲ HẠN Lãi suất VND ( %/năm)
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm)
< 2 tỷ > = 2 tỷ Lãi trả trước Lãi hàng tháng
Không kỳ hạn 0.50 0.50
Kỳ hạn 01 tuần 1.00 1.00
Kỳ hạn 02 tuần 1.00 1.00
Kỳ hạn 03 tuần 1.00 1.00
Kỳ hạn 01 tháng 5.10 5.10 5.08 5.10
Kỳ hạn 02 tháng 5.10 5.10 5.06 5.09
Kỳ hạn 03 tháng 5.30 5.30 5.23 5.28
Kỳ hạn 04 tháng 5.30 5.30 5.21 5.27
Kỳ hạn 05 tháng 5.30 5.30 5.19 5.25
Kỳ hạn 06 tháng 6.80 6.90 6.58 6.70
Kỳ hạn 07 tháng 6.80 6.90 6.54 6.69
Kỳ hạn 08 tháng 6.80 6.90 6.51 6.67
Kỳ hạn 09 tháng 6.90 7.00 6.56 6.74
Kỳ hạn 10 tháng 6.90 7.00 6.52 6.72
Kỳ hạn 11 tháng 6.90 7.00 6.49 6.70
Kỳ hạn 12 tháng 7.00 7.10 6.54 6.78
Kỳ hạn 13 tháng 7.10 7.20 6.59 6.85
Kỳ hạn 18 tháng 7.30 7.40 6.58 6.93
Kỳ hạn 24 tháng 7.30 7.40 6.37 6.80
Kỳ hạn 36 tháng 7.40 7.50 6.06 6.63

Bảng lãi suất được trích nguồn từ website ngân hàng shb

LOẠI KỲ HẠN Lãi suất VND ( %/năm)
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm)
< 2 tỷ > = 2 tỷ đến 500 tỷ > 500 tỷ
Kỳ hạn 6 tháng 6.80 6.90 7.20
Kỳ hạn 12 tháng 7.00 7.10 8.20
Kỳ hạn 13 tháng 7.10 7.20 8.20

Bảng lãi suất tiết kiệm từ 6 tháng, 12 tháng và 36 tháng của ngân hàng shb

So sánh mức lãi suất ngân hàng shb với ngân hàng khác

Ngân hàng OceanBank và nh shb đang cùng nhau áp dụng mức lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng với kỳ hạn 36 tháng 7.40%/ năm.

Mặt khác, ở các kỳ hạn khác thì cả hai ngân hàng cũng đang áp dụng mức lãi suất khá giống nhau, không có nhiều chênh lẹch đáng kể.

Trong khi đó, ngân hàng bản việt hiện tại có mức lãi suất khá cao với kỳ hạn gửi tiền 36 tháng lên đến 8,60%/ năm so với mức 7.40%/ năm mà ngân hàng shb đang áp dụng.

Điểm khác biệt đang được ngân hàng bản việt áp dụng đến với kỳ hạn gửi 60 tháng với mức như 36 tháng trong khi đó ngân hàng shb lại không có áp dụng mức này cho khách hàng.