Ngân hàng shb công bố lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng shb đang khiến cho nhiều chuyên gia kinh tế và khách hàng vô cùng phấn khích sau đợt điều chỉnh bảng lãi suất được công bố mới đây.

Theo bảng lãi suất mới đây từ NH SHB, với số tiền gửi từ 500 tỷ cho kỳ hạn 36 tháng khách hàng sẽ nhận được mức lãi cao nhất là 8,20%/ năm.

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng shb mới nhất

KỲ HẠN Lãi suất VND ( %/năm)
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm)
< 2 tỷ > = 2 tỷ Lãi suất trả trước Lãi suất hàng tháng
Không kỳ hạn 0.50 0.50
Kỳ hạn 01 tuần 1.00 1.00
Kỳ hạn 02 tuần 1.00 1.00
Kỳ hạn 03 tuần 1.00 1.00
Kỳ hạn 01 tháng 5.10 5.10 5.08 5.10
Kỳ hạn 02 tháng 5.10 5.10 5.06 5.09
Kỳ hạn 03 tháng 5.30 5.30 5.23 5.28
Kỳ hạn 04 tháng 5.30 5.30 5.21 5.27
Kỳ hạn 05 tháng 5.30 5.30 5.19 5.25
Kỳ hạn 06 tháng 6.80 6.90 6.58 6.70
Kỳ hạn 07 tháng 6.80 6.90 6.54 6.69
Kỳ hạn 08 tháng 6.80 6.90 6.51 6.67
Kỳ hạn 09 tháng 6.90 7.00 6.56 6.74
Kỳ hạn 10 tháng 6.90 7.00 6.52 6.72
Kỳ hạn 11 tháng 6.90 7.00 6.49 6.70
Kỳ hạn 12 tháng 7.00 7.10 6.54 6.78
Kỳ hạn 13 tháng 7.10 7.20 6.59 6.85
Kỳ hạn 18 tháng 7.30 7.40 6.58 6.93
Kỳ hạn 24 tháng 7.30 7.40 6.37 6.80
Kỳ hạn 36 tháng 7.40 7.50 6.06 6.63

Bảng lãi suất ngân hàng SHB (Nguồn: tại website ngân hàng shb)

Đối với kỳ hạn tiền gửi 12, 13, 18, 24, 36 tháng với số tiền nhỏ hơn 2 tỷ mức lãi suất nhận được lần lượt là 7,00%/ năm, 7,10%/ năm, 7,30%/ năm, 7,30%/ năm và 7,40%/ năm.

Trong khi đó, với số tiền từ 2 tỷ đồng trở lên cũng với kỳ hạn như trên thì mức lãi suất nhận được như sau: kỳ hạn 12 tháng(7,10%/ năm), kỳ hạn 13 tháng(7,20%/ năm), kỳ hạn 18, 24 tháng đều được (7,40%/ năm), kỳ hạn 36 tháng (7,50%/ năm).

So sánh mức lãi suất của ngân hàng shb qua các tháng

So với tháng 9, mức kỳ hạn lãi suất ngân hàng shb cũng có nhiều thay đổi đáng kể, cụ thể nhiều hạng mục kỳ hạn có sự nhích nhẹ.

Đang chú ý hơn cả là mức lãi suất tháng 10 lại không có sự tăng đột biến nào tử ngân hàng shb so với tháng 9.

Nhiều ngân hàng khác lại đang quan tâm nhiều vào hạng mục gửi 48 tháng, 68 tháng thì ngân hàng shb lại có nhiều sự quan tâm cho khách hàng nhỏ lẻ đối với các mục 24, 36 tháng.