Thông tin về lãi suất ngân hàng mb

Khách hàng sẽ nhận được lãi suất ngân hàng mb bank 7,5%/ năm cho kỳ hạn gửi tiền hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức lãi suất khá cao mà nh mb đang khuyến khích khách hàng sử dụng.

Hiện nay, ngân hàng quân đội đang sử dụng các gói mức thấp nhất từ 1 tuần tới 3 tuần qua đó khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 1%/ năm.

Bảng lãi suất ngân hàng mb bank

Kỳ hạn Lãi suất
1 tuần 1%
2 tuần 1%
3 tuần 1%
1 tháng 4,7%
2 tháng 4,8%
3 tháng 5,1%
4 tháng 5,1%
5 tháng 5,2%
6 tháng 5,7%
7 tháng 5,7%
8 tháng 5,7%
9 tháng 5,7%
10 tháng 5,8%
11 tháng 5,8%
12 tháng 7,2%
13 tháng 6,7%
18 tháng 6,9%
24 tháng 7,5%
36 tháng 7%
48 tháng 7%
60 tháng 7%
Không kỳ hạn 0,3%

Nguồn: Tổng hợp từ biểu lãi suất MBBank ngày 7/11/2018

Ngân hàng quân đội đang có nhiều gói cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền nhận lãi qua các tháng, kỳ và các năm tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Phân tích lãi suất của ngân hàng mb bank( ngân hàng quân đội)

Với kỳ hạn gửi tiền từ 1 tháng tới 5 tháng khách hàng sẽ được ngân hàng mb bank trả mức lãi suất tiết kiệm tương đương lần lượt là 4,7%/ năm, 4,8%/ năm, 5, 1%/ năm, 5, 1%/ năm và 5, 2%/ năm.

Khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cuối kì như nhau là 5, 7%/ năm với kỳ hạn gửi tiền từ 6 tháng tới 9 tháng.

Trong khi đó, kỳ hạn gửi tiền 10, 11 tháng thì ngân hàng quân đội chỉ nhích nhẹ lãi suất cuối kì lên 0,1% là 5, 8%/ năm.

Ngoài ra, mức lãi suất cũng có nhiều thay đổi tùy theo tháng thậm chí có thể mức lãi suất lại giảm xuống. Cụ thể với kỳ hạn gửi từ 12 tháng lãi suất tiết kiệm được nh áp dụng là 7,2%/ năm.

Với kỳ hạn gửi không thời hạn thì mức lãi suất cuối kì được ngân hàng mb đưa ra khá thấp khi chỉ có 0,3%/ năm.