Tiền tệ quốc gia là gì và công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Ở mỗi một đất nước, quốc gia khác nhau sẽ có những chính sách tiền tệ quốc gia không giống nhau. Điều quan trọng là bạn hiểu được nó là gì, cách thức vận hành và các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của một quốc gia ra sao. Đừng vội lo lắng, chỉ cần 3 phút theo dõi bài viết tiền tệ quốc gia là gì dưới đây, bạn hoàn toàn có thể nắm rõ được vấn đề này.

Khái niệm tiền tệ quốc gia là gì?

Tiền tệ quốc gia là gì.?

Tiền tệ quốc gia được hiệu đơn giản là giá trị đồng tiền được quy định bởi pháp luật. Nó có tính ổn định và được chi phối bằng các chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  thông qua các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.

Tiền tệ quốc gia là gì – Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

+/ Tái cấp vốn: đây là một hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của cơ quan ngân hàng nhà nước nhằm cung ứng được vốn ngắn hạn và công cụ thanh toán cho các ngân hàng.

+/ Lãi suất: là tỷ lệ % khoản tiền người vay phải trả cho người cho vay trong một khoảng thời gian nhất định trên tiền vốn, trong những khoảng thời gian nhất định. Lãi suất này dùng để tác động lượng tiền tệ trong lưu thông mà không phải là lãi suất kinh doanh.

Ở mỗi một đất nước, quốc gia khác nhau sẽ có những chính sách tiền tệ quốc gia không giống nhau. Điều quan trọng là bạn hiểu được nó là gì, cách thức vận hành và các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của một quốc gia ra sao. Đừng vội lo lắng, chỉ cần 3 phút theo dõi bài viết tiền tệ quốc gia là gì dưới đây, bạn hoàn toàn có thể nắm rõ được vấn đề này.

+/ Tỷ giá hối đoái: được  tỷ lệ giá trị giữa đồng bản với giá trị của đồng tiền nước ngoài, nó ảnh hưởng trực tiếp đến mức cung tiền vào lưu thông, đến cán cân thanh toán, chính sách đầu tư xuất nhập khẩu.

+/ Dự trữ bắt buộc: là số tiền được tính bằng tỷ lệ % vốn huy động dưới hình thức nhận tiền gửi và phát hành các loại giấy tờ có giá, gửi vào tài khoản mở tại ngân hành nhà nước nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

+/ Nghiệp vụ thị trường mở: là nghiệp vụ mua, bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá do ngân hàng nhà nước thực hiện trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Nên phân biệt được giữa giấy tờ có giá ngắn hạn và mua bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên sẽ giúp các bạn nắm rõ được khái niệm tiền tệ quốc gia là gì.