VÒNG LOẠI 1: CHA MẸ NÊN ĐỂ CON CÁI TỰ LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA MÌNH / VÒNG LOẠI 2: GIỚI TÍNH KHÔNG NÊN LÀ TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG

Cuộc tranh đấu hấp dẫn tại Tranh biện giữa 2 đội

ALETHEIA

ĐỘI ỦNG HỘ

ĐẤU NGÔN

ENEMY

ĐỘI PHẢN ĐỐI

XEM KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU

1

ĐỘI ỦNG HỘ

0

ĐỘI PHẢN ĐỐI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *