Mình đang đi du học thì có được đăng ký tham gia không?

 Bạn vẫn có thể đăng ký, miễn là có thể đảm bảo thời gian tham gia thi đấu nếu được lọt vào vòng trong.

Mình đang học Đại học ở Hải Phòng, liệu mình có thể đăng ký tham gia cuộc thi không?

 Bạn có thể tham gia giải đấu dù không học ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Mình. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tự túc hoàn toàn khi đến thi đấu tại đây.

Hiện mình chưa chuẩn bị được bài dự thi, mình có thể đăng ký thông tin trước rồi quay lại đăng bài thi sau được không?

Sau khi đăng ký thông tin và kích hoạt tài khoản, tài khoản của bạn đã được lưu lại trên hệ thống. Bạn có thể chọn “Lưu đơn đăng ký”, chuẩn bị kỹ càng bài dự thi và quay lại hoàn thiện đăng ký sau (trước ngày 31/08/2014)