Category Archives: Tranh biện là gì

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG TRANH BIỆN

Có thể hình dung các khái niệm cơ sở của tranh biện thông qua đoạn [...]

LUẬN ĐIỂM VÀ MÔ HÌNH TƯ DUY C-R-E

Một phe tranh biện tốt thể hiện ở hệ thống các luận điểm hay lập [...]

TRANH BIỆN LÀ GÌ?

Tranh biện là gì Hiểu theo nghĩa hẹp, tranh biện là một trong những loại [...]

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI TRANH BIỆN: GIÁ TRỊ CỦA TRANH BIỆN

[Phản ánh của tôi] Chúng tôi trở về nhà trong cơn mưa mùa xuân, không [...]