Category Archives: Chân Dung Các Đội

VICTORIOUS 3704 DEBATES

Là các sinh viên đến từ ĐH Luật Hà Nội, gồm 3 thành viên. Tham gia [...]

SOCRATES’ APPRENTICE

Là đại diện cho trường và câu lạc bộ hùng biện SA Debate Club, đội chúng tôi [...]