Category Archives: Đào Tạo

HẬU ĐẠI HỌC – ĐI LÀM HAY HỌC TIẾP?

Kết thúc 4-5 năm trên giảng đường Đại học, đa số các bạn sinh viên [...]

GIỚI TRẺ VIỆT: VÀO LÀM VÌ LƯƠNG, RA ĐI VÌ CƠ HỘI

Lương thưởng phúc lợi được hơn 50% sinh viên được hỏi cho rằng là yếu [...]

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG TRANH BIỆN

Có thể hình dung các khái niệm cơ sở của tranh biện thông qua đoạn [...]

LUẬN ĐIỂM VÀ MÔ HÌNH TƯ DUY C-R-E

Một phe tranh biện tốt thể hiện ở hệ thống các luận điểm hay lập [...]

TRANH BIỆN LÀ GÌ?

Tranh biện là gì Hiểu theo nghĩa hẹp, tranh biện là một trong những loại [...]

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI TRANH BIỆN: GIÁ TRỊ CỦA TRANH BIỆN

[Phản ánh của tôi] Chúng tôi trở về nhà trong cơn mưa mùa xuân, không [...]

CHỌN NGHỀ CHO CON, KHÔNG PHẢI CHO CHA MẸ!

PN – Việc chọn đúng nghề góp phần quyết định vào sự thành công và tạo [...]