TRANSFORMER

3 thành viên – 3 tính cách khác nhau nhưng hội tụ trong TRANSFORMER – chúng tôi đều đại diện cho sự linh hoạt và đam mê khám phá tri thức một cách toàn diện. Với phương châm “Thi hết sức, quẩy hết mình”Transfromer rất hy vọng có thể cùng giao lưu và học hỏi từ chương trình cũng như các đội chơi khác. Hãy ủng hộ đội tại Tranh biện nhé! !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *