UP

 Những thành viên trong Đội đều là thành viên Câu lạc bộ Phiên toà tập sự (Đại học Luật Tp.HCM). Vì thế, mỗi thành viên trong Đội đã có cơ hội “tranh biện” trong “Phiên toà giả định”- phiên toà nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật; cũng như là một bộ phần của cuộc thi- cụ thể, dưới hình thức tranh luận, đối đáp, bảo vệ quan điểm giữa hai bên: Luật sư và Kiểm sát viên. Hãy ủng hộ đội tại Tranh biện nhé!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *