BÁN KẾT: LÀM VIỆC TRÁI NGÀNH CÓ HẠI NHIỀU HƠN LỢI / CHUNG KẾT: CÁCH DUY NHẤT ĐỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU VĨ ĐẠI LÀ YÊU VIỆC MÌNH LÀM

Cuộc tranh đấu hấp dẫn tại Tranh biện giữa 2 đội

YVS

ĐỘI ỦNG HỘ

ĐẤU NGÔN

BEE PRO

ĐỘI PHẢN ĐỐI

XEM KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU

0

ĐỘI ỦNG HỘ

1

ĐỘI PHẢN ĐỐI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *