ENEMY

Chúng tôi, ba người, từng gặp nhau trong một cuộc thi, ở 3 vị trí đối đầu nhau. Chúng tôi của khi ấy chẳng bao giờ nghĩ đến cụm từ “chúng tôi” khi mà lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ không đời nào cho phép mỗi người kết thân với ai đi ngược hướng. Trong mắt mỗi người, người kia không là ai khác ngoài hai chữ “ĐỐI THỦ”. Vậy những ĐỐI THỦ sẽ làm gì khi trước mắt họ giờ đây lại là một mục tiêu chung? Họ sẽ giết nhau từ bên trong hay hợp sức lại để trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ? Hãy ủng hộ đội tại Tranh biện nhé! !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *