ĐỪNG SỢ MÀ

 Vâng chúng tôi là 3 thành viên đến từ Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG Tp.HCM (Đặc biệt là chúng tôi đủ cả sinh viên năm 4, năm 3 và năm 2) Chúng tôi biết nhau từ các hoạt động Đoàn Hội trong trường và quyết định sát cánh bên nhau trong cuộc thi này. Cái tên “Đừng sợ mà” đơn giản là đặt ra từ 3 chữ cái đầu tiên của chúng tôi (Đức, Sơn, My). Nhớ nhé gặp chúng tôi thì “Đừng sợ mà”. Hãy ủng hộ đội tại Tranh biện nhé!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *