LAW GIRL

Chúng tôi là những sinh viên Luật và cũng là những người bạn thân thiết của nhau. Đến với cuộc thi này, mục đích chính là để học hỏi, trau dồi các kỹ năng hữu ích. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng chơi hết mình và thể hiện một “phong cách sinh viên Luật”. Hãy ủng hộ đội tại Tranh biện nhé!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *