THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ VÒNG SƠ TUYỂN

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ VÒNG SƠ TUYỂN

Hiện tại, Ban Tổ chức vẫn đang tiến hành làm việc và lựa chọn ra những đội thi xuất sắc nhất để tham gia vào Vòng Tập huấn ở 2 Miền. Do số lượng đơn đăng ký quá lớn, việc ng bố kết quả của Vòng sơ tuyển tại Tp Hồ Chí Minh sẽ được lùi lại một ngày, và sẽ ng bố vào tối ngày 06/09. Các đội đăng ký tham gia Giải đấu tại khu vực Tp Hồ Chí Minh hãy chú ý quay lại ghé thăm website https://tranhbien.vn để theo dõi kết quả nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *