THÔNG TIN VỀ ĐỢT TẬP HUẤN VÀ VÒNG LOẠI

THÔNG TIN VỀ ĐỢT TẬP HUẤN VÀ VÒNG LOẠI

Kết quả Vòng đơn đăng ký của các đội ở cả hai miền Nam – Bắc đã được đăng tải trên website của Giải đấu tranh biện

Top 24 đội của khu vực Hà Nội
Top 24 đội của khu vực Hồ Chí Minh

BTC đã gửi thư xác nhận và lịch tập huấn cũng như thi đấu vòng loại và vòng tứ kết tới email đăng ký của các đội thuộc khu vực Hà Nội.

Xem thêm về khung thời gian diễn ra chương trình tại đây.
Xem thêm về lịch tập huấn và thi đấu vòng loại tại đây.


Các đội chơi cần gửi cho BTC email xác nhận sẽ tham gia đầy đủ đợt tập huấn và các vòng loại, tứ kết, bán kết cũng như chung kết của Giải đấu (Nếu được lựa chọn để đi tiếp) trước 24h ngày 10/09/2014.

Mẫu gửi email xác nhận:

Tiêu đề email: [Tên đội] – Hà Nội – Xác nhận tham gia tập huấn và các vòng thi.
Nội dung email: Có thể bỏ trống/ Có thể là thắc mắc hoặc đề nghị thay đổi ngày tập huấn hay thời gian thi đấu.

Sau ngày 10/09/2014, nếu BTC không nhận được phản hồi nào của đội chơi thì quyền thi đấu vòng loại của đội sẽ được chuyển sang cho đội khác.

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc mong muốn thay đổi ngày tham gia tập huấn, vui lòng liên hệ hotline 0970 756 606 hoặc e-mail: [email protected] để được trợ giúp!

Lưu ý: Thư xác nhận kèm thông tin về lịch tập huấn, thi đấu vòng loại của các đội thuộc khu vực phía Nam sẽ được gửi đến email đăng ký của các đội Top 24 Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *